Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo - SSGW

Ansfried WSS SSGW Westels Volksorkest Trawantel

INFO

De Sint-Sebastiaansgilde is de oudste vereniging van de gemeente Westerlo maar nog steeds springlevend. Ze is ontstaan in 1596. Haar hoofdtaak was toen de bewaking van het dorp.

Bij de gilde zijn verschillende afdelingen actief.
De schutters schieten met de handboog (recurve of compound).
Er wordt geschoten op doel (alle afstanden) maar ook op de hoge en de liggende wip.
De dansers dansen op volksmuziek.
De vendeliers vendelen op muziek (zowel volks- als moderne muziek) of op trom.
De muzikanten begeleiden de vendeliers en de dansers.
En we zijn actief in het behouden en archiveren van patrimonium.
De gilde organiseert verschillende activiteiten zoals de rietfeesten op het Riet en boogschietwedstrijden.
Ze neemt deel aan wedstrijden en festivals zoals de Europeade die elk jaar doorgaat in een stad ergens in Europa.
Wekelijks wordt gerepeteerd of getraind.

Rietfeesten

Belgie-Westerlo

CONTACT

Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op!

Phone: 0473 64 28 43
Email: info@ssgw.be